None

معنای تحریم «بیت»العنکبوت خامنه‌ای (۱۱)

یکی دیگر از دستان نامریی و شاخک‌های پلید بیت‌العنکبوت، آخوند احمد سالک نام دارد. فردی که به‌خاطر نقش مرموز امنیتی‌اش در بیت به بازیگر ویژه اطلاعات موازی شناخته می‌شود. این آخوند اطلاعاتی که سال‌ها فرماندهی بسیج، فرماندهی


Comments
Leave a comment

Create AccountLog In Your Account